Verksamhet

Föreningen Allas Barnbarn i Kungsbacka bildades 2009 som en underavdelning till Allas Barnbarn Sverige. Vi har idag 2024 ett 30-tal aktiva medlemmar. All verksamhet sker på ideell basis. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Verksamhet barn

Vi läser sagor för en liten grupp barn på varsin förskola en gång i veckan. Vi har bestämt tid och plats tillsammans med förskolan och brukar hålla på i en timme. Man förbinder sig inte att komma varje vecka. Sagoböcker väljer vi själva men barnavdelningen på biblioteket Fyren är mycket hjälpsamma. Vi ersätter inte i något sammanhang förskolläraren utan är välkomna gäster hos barnen. Mötet med barnen ger en guldkant på tillvaron för både läsaren och barnen.

För nya sagoläsare har vi en studiecirkel tillsammans med biblioteket. Den är på fyra gånger och kostar ingenting. Vi övar att lägga upp en sagostund, talar om barns utveckling, om barnböcker och blir orienterade på barnbiblioteket på Fyren. Du får följa med en van sagoläsare på dennes förskola. På så sätt får du en trygg start.

Att alla följt samma studieplan ger en trygghet i våra möten med barnen samt en kvalitetsstämpel gentemot förskolans personal, barnen och deras föräldrar.

Verksamhet vuxna

Vi tycker att det är viktigt att skapa tillfällen för gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar. Det blir minst en gång i månaden då vi ses för att prata nya barnböcker och tala om hur vi har det på våra sagostunder.

Vi ses också över luncher och varje vår har vi en utflykt till ett spännande mål. Vi bjuder även in intressanta föreläsare som författare eller speciellt kunniga inom barns språkutveckling eller inom barnlitteratur. Därtill försöker vi närvara i Riksföreningens monter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Ett nyare inslag är promenader ca en gång i månaden.