Vi läser sagor för barn
Vi träffas regelbundet
Bli sagoberättare

Tänk dig att en gång i veckan få sitta och prata, läsa saga, kanske sjunga lite tillsammans med en liten grupp förskolebarn. Tänk dig att barnen mår så bra av det och det kan hjälpa dem att bli intresserade av böcker, få ett bättre ordförråd och t o m få ett bättre skolresultat senare. Detta är vad medlemmarna i Allas Barnbarn gör en gång i veckan.

Alla sagoläsare i Kungsbacka kommun träffar också varandra minst en gång i månaden där man pratar om nya sagoböcker, om erfarenheter i förskolorna eller bara umgås under trevliga former.

Vår ambition

främja barns läsintresse och språkutveckling

skapa möten mellan generationer

skapa trivsamma möten för våra medlemmar

Föreningens motto

läsalyssnaberättasamtala