Kontakt

Välkommen att fråga eller anmäla dig till nästa studiecirkel den 31 januari 2024! Flera förskolor längtar efter sagoläsare. Både intresserade sagoläsare och förskolor som vill ha en sagoläsare kan vända sig till:

Helena Jensen  helenaejensen@yahoo.se   tel 0733-788481

I styrelsen år 2024 ingår:  Helena Jensen ordförande, Marie Engborg sekreterare,  Lena Jonsson kassör, Eva-Rosita Nilsson, Cecilia Bark och Barbro Stoor.

Vårt organisationsnr är:  802449-7813

Bankgiro:   0486-9798   (Handelsbanken), årsavgift 100 kr.