Kontakt

Välkommen att fråga eller anmäla dig till nästa studiecirkel! Flera förskolor längtar efter sagoläsare.

Helena Jensen  helenaejensen@yahoo.se   tel 0733-788481

Förskolor som önskar sagoläsare kan vända sig till Fyrens barnboksavdelning tel 0300-834186

I styrelsen år 2021 ingår:  Helena Jensen ordförande, Marie Engborg sekreterare,  Lena Jonsson kassör, Eva-Rosita Nilsson, Cecilia Bark och Barbro Stoor.

Vårt organisationsnr är:  802449-7813

Bankgiro:   486-9798   (Handelsbanken), årsavgift 100 kr.