Kontakt

Välkommen att anmäla dig till nästa studiecirkel! Flera förskolor längtar efter sagoläsare.

Mail:  helenaejensen@yahoo.se                     Telefon:  Helena Jensen   0733 788481

Förskolor som önskar sagoläsare kan vända sig till Fyrens barnboksavdelning 0300-834186

I styrelsen år 2020 ingår:  Helena Jensen ordförande, Christina Fahlvik-Planefeldt sekreterare,  Ingela Lindgren kassör, Eva-Rosita Nilsson, Karin Idéhn, Marie Engborg.

Vårt organisationsnr är:  802449-7813

Bankgiro:   0486-9798   (Handelsbanken), årsavgift 100 kr.