Kontakt

Välkommen att anmäla dig till nästa studiecirkel! Flera förskolor längtar efter sagoläsare.

Om du har frågor eller vill anmäla dig maila:     karin.idehn@gmail.com

Du kan också ringa till oss på följande nummer

Helena Jensen               tel  0733 788481
Karin Idéhn                    tel  0702 190524
Fyrens barnavdelning 0300-834186

I styrelsen år 2019 ingår:  Helena Jensen ordförande, Christina Fahlvik-Planefeldt sekreterare och vice ordförande,  Ingela Lindgren kassör, Karin Idéhn klubbvärd, Thomas Karlsson webbansvarig,   Eva-Rosita Nilsson suppleant.

Vårt organisationsnr är:  802449-7813

Bankgiro:   0486-9798   (Handelsbanken), årsavgift 100 kr.