På programmet

HÖSTEN 2023

Tisdag 5 september kl 13.00. Uppstartslunch i Särögården. Anmälan till Barbro.
Tisdag 19 september kl 12.00. Promenad vid Gåsevadholm. Mer detaljer mailas till alla.
Tisdag 3 oktober kl 13.00. Torgmöte i Snäckan.
Onsdag 11 oktober kl 13.00-16.15 + Torsdag 12 oktober kl 9.00-12.15. Hjärt-lungräddningskurs i Röda Korsets regi. Anmälan till Marie.
Tisdag 17 oktober kl 12.00. Promenad i innerstan. Mer detaljer mailas till alla.
Torsdag 9 november kl 13.00. Torgmöte i Snäckan.
Tisdag 21 november kl 12.00. Promenad. Plats meddelas senare.
Tisdag 5 december kl 13.00. Jullunch i Särögården. Anmälan