Verksamhet

De första Allas Barnbarn sagostunderna skedde under tidig vår 2008. Två medlemmar hade följt studiecirkel i Göteborg och i samverkan med Lena Roosberg på Fyren började de läsa på förskolor i Varla och Algusered. Den 18 november 2009 bildade man förening då gruppen sagoberättare snabbt hade växt.

I januari 2016 är vi 38 sagotanter och 2 sagofarbröder (fler farbröder är välkomna ) och vi läser varje vecka på ca 60 förskoleavdelningar. Därtill läser vi varje vecka under vår och höst för dagbarngruppen på Jollen i Kullavik och på Klintekärr i Åsa. Vi läser även för barngrupper på biblioteken i Onsala och på Fyren.

Verksamhet barn

Sagotanten/sagofarbrorn besöker en grupp om 3-6 barn i en förskola eller en grupp barn i en förskoleklass i genomsnitt en timme en gång per vecka. Sagotanten/sagofarbrorn ersätter inte i något sammanhang förskolläraren utan är en välkommen gäst hos barnen.

Vi träffar även barn vid sagostunder på bibliotek och i dagbarngrupper.

Mötet med barnen ger en guldkant på tillvaron för både läsaren och barnen.

Verksamhet vuxna

I stunderna tillsammans med barnen är man ensam vuxen. Därför ser vi i föreningen det extra viktigt att skapa tillfällen för gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. En eftermiddag i månaden träffas vi på Torget, Fyren, för en stunds erfarenhetsutbyte.

Tre medlemsträffar med varierande program ordnas varje höst resp. vår. Vi gör en vårutflykt, äter jullunch, besöker utställningar samt bjuder in föreläsare som författare eller speciellt kunniga inom barns språkutveckling eller inom barnlitteratur. Därtill deltar vi varje år i riksföreningens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg

Jag är intresserad och vill veta mer

Fyll i namn, nummer och e-post så hör vi av oss till dig inom en vecka.