På programmet

VÅREN 2021

Årsmöte hölls digitalt den 26 februari. Alla medlemmar får mail med protokoll från detta.
Dags att betala medlemsavgift 100 kr.

ALLA ANDRA AKTIVITETER INSTÄLLDA TILLS VIDARE PGA CORONA. MEN HÅLL UT! SNART HOPPAS VI KUNNA TRÄFFAS IGEN:

BOKPROMENADER hoppas vi kunna återuppta under våren